Amdanom Ni

/Amdanom Ni
Amdanom Ni2018-11-23T09:10:45+00:00

Gweithio gyda’n gilydd yn lleol i wella Gweithredu yn y Gymuned er Llesiant

Mae Grangetown yn gymuned fywiog, amrywiol a gweithgar gydag awydd cryf i wneud y ward yn lle hapus i fyw ynddi.

Mae tua 70 o weithgareddau yn yr ardal wedi cael eu clustnodi fel rhai gyda’r nod o wella llesiant trigolion. Mae mwyafrif y gweithgareddau hyn yn cael eu rhedeg gan grwpiau a mudiadau lleol, gwirfoddol anhygoel ac ymroddedig.

Sefydlwyd porth Rhwydwaith Llesiant Grangetown i gefnogi’r grwpiau hyn i hyrwyddo eu gweithgareddau, i wneud cysylltiadau ac i gydlynu gweithrediadau cymunedol lleol er llesiant.

Sut i ddefnyddio’r porth?

  • I ddod i wybod am weithgareddau rheolaidd, misol neu untro a sut i gael mynediad atynt.  Cliciwch ar ‘Digwyddiadau’.

  • I ddod i wybod am y grwpiau y tu ôl i’r porth hwn a gweithredu yn y gymuned yn lleol. Cliciwch ar y ‘Rhestr o Rwydweithiau’.

  • I ddod i wybod am gyfleoedd i wirfoddoli neu i chwilio am wirfoddolwyr. Cliciwch ar ‘Gwirfoddoli’.

  • Ardal yr aelodau. Ardal yw hon ar gyfer grwpiau a mudiadau sy’n cyflwyno gweithgareddau i wella llesiant trigolion Grangetown, lle gallant bostio digwyddiadau, cyfathrebu â’i gilydd a gwneud cysylltiadau perthnasol.

  • I roi gwybod i ni am ddigwyddiadau newydd neu i gofrestru i ddod yn aelod a chael mynediad at y fforwm i aelodau. Cliciwch ar ‘Cysylltu â ni’.

Bandstand Gerddi Grange

Pwy sy’n gyfrifol am y porth?

Mae datblygiad y porth hwn wedi bod yn bosib diolch i’r bartneriaeth a luniwyd rhwng Cyngor Trydydd Sector Caerdydd a’r Porth Cymunedol ynghyd ag ysbrydoliaeth y grwpiau a mudiadau lleol sy’n rhan o brosiect peilot Llesiant ar Waith.

C3SC Cardiff Third Sector Council | Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
C3SC yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Caerdydd

C3SC - CYNGOR TRYDYDD SECTOR CAERDYDD

Rôl allweddol C3SC yw darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i fudiadau’r trydydd sector ar faterion sy’n effeithio arnynt, megis trefn llywodraethu neu ariannu.

Cysylltwch â’ch swyddog lleol Datblygu’r Trydydd Sector os hoffech sefydlu mudiad gwirfoddol neu ddatblygu un sydd eisoes yn bodoli. https://www.c3sc.org.uk/my-area/city-south

Cardiff University | Prifysgol Caerdydd
Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw a gweithio ynddi.

PORTH CYMUNEDOL - PRIFYSGOL CAERDYDD

Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan communitygateway@cardiff.ac.uk

Grangetown Wellbeing Network
Grwpiau a mudiadau cymunedol lleol

GRWPIAU A MUDIADAU CYMUNEDOL LLEOL

Cliciwch ar y rhestr o rwydweithiau i ddarganfod mwy am y grwpiau a mudiadau hyn.

Wellbeing in Action was a pilot project delivered in Grangetown by C3SC (Cardiff Third Sector Council) in partnership with Cardiff and the Vale Public Health Team between June 2017 and March 2018