Cysylltu â Ni

/Cysylltu â Ni
Cysylltu â Ni2018-11-26T12:06:10+00:00
Grangetown Wellbeing Network

Diolch am gysylltu â Phorth Llesiant Grangetown. Rhowch eich rheswm dros gysylltu â ni ynghyd ag esboniad o sut y gallwn eich helpu yn y blwch isod. Fe gysylltwn â chi cyn gynted â phosib.

Pe byddwch yn dweud rhywbeth wrthym sy’n peri pryder am eich diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun arall, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gyda mudiadau priodol eraill (e.e. y tîm diogelu lleol neu’r heddlu) er mwyn eich diogelu/er mwyn diogelu eraill rhag niwed.