Gwirfoddoli

/Gwirfoddoli
Gwirfoddoli2018-11-26T12:09:25+00:00

Canolfan Gwirfoddoli Caerdydd

The Cardiff Volunteer Centre logo

Mae Canolfan Gwirfoddoli Caerdydd yng Nghyngor Trydydd Sector Caerdydd yn cael ei redeg gan y gymuned, er lles y gymuned. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel canolbwynt lle mae unrhyw yng Nghaerdydd yn gallu dod i wybod am gyfleoedd gwirfoddoli. Rydym yn helpu pobl sydd eisiau gwirfoddoli a hefyd yn helpu mudiadau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

A yw’ch mudiad yn defnyddio gwirfoddolwyr?

I hysbysu eich cyfleoedd gwirfoddoli, ewch i https://volunteering-wales.net/vk/providers/registration_provider.htm?lang=CY   i gofrestru fel darparwr gyda Gwirfoddoli Cymru. Mae yna fideo byr sy’n eich tywys trwy’r broses gofrestru.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru a’ch bod wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, cliciwch ar opsiwn ‘Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?’ a byddwch yn gallu ailosod eich cyfrinair.

Os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hyn, e-bostiwch y Ganolfan Gwirfoddoli ar volunteer@c3sc.org.uk  neu ffoniwch (029) 2048 5722.

Ydych chi eisiau gwirfoddoli yng Nghaerdydd?

Cliciwch yma i weld cyfleoedd gwirfoddoli

Mae Canolfan Gwirfoddoli Caerdydd yng Nghyngor Trydydd Sector Caerdydd yma i’ch helpu i wirfoddoli yn eich cymuned leol. Mae gennym gannoedd o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli gydag elusennau, grwpiau cymunedol a mudiadau statudol ar draws y brifddinas. Os ydych eisiau rhoi rhywbeth yn ôl tra’n bod yn rhan o symudiad i wneud gwahaniaeth, rydym yma i helpu.

Mynychu Sesiwn Galw Heibio ar Wirfoddoli

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio mewn gwahanol leoliadau ar draws y ddinas. Isod, fe welwch y rhestr o sesiynau galw heibio cyfredol:

  • Dydd Mawrth yn y Llyfrgell Ganolog: 1-5PM
  • Dydd Mercher yn Swyddfa Cyngor Trydydd Sector Caerdydd: 2-5PM
  • Dydd Iau yn Swyddfa Cyngor Trydydd Sector Caerdydd: 12-2PM

I ddarganfod mwy am wirfoddoli, ffoniwch ni ar (029) 2048 5722 neu e-bostiwch volunteer@c3sc.org.uk a bydd un o’r tîm yn hapus i helpu.

Fel arall, gallwch weld cyfleoedd gwirfoddoli ar-lein ar https://volunteering-wales.net/?lang=CY

Cadwch mewn cysylltiad